Pre zamestnávateľov
You are here:
  1. Domů
  2. / For employers
  3. / Pre zamestnávateľov

Pravidlá správania etického kódexu spoločnosti Europa Workintense spol. s r.o.

Etický kódex spoločnosti Europa Workintense

Etický kódex má spoločnosť Europa Workintense spol. s r.o. (ďalej len EW) spracovaný ako jeden zo svojih štandardov, ale nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, ani nenahradzuje vnútorné predpisy spoločnosti.

Spoločnosť EW prijímá tento etický kódex ako súbor základných hodnôt a prístupu k podnikaniu, ktorým sa riadi pri výkone svojej podnikateľskej činnosti a očakáva od svojich obchodných partnerov rovnaký prístup.

Cena práce agentúrnych zamestnancov, ceny stavebných prác

Cena práce agentúrnych zamestnancov, ceny stavebných prác

Personálny leasing - prenájom zamestnancov agentúry

Personálny leasing - zapožičanie zamestnancov agentúry

Personálne poradenstvo, stratégia odborného a operatívneho riadenia ľudských zdrojov

Personálne poradenstvo, stratégia odborného a operatívneho riadenia ľudských zdrojov

Ponúkame personálne poradenstvo ohľadne stratégie riadenia a rozvoja ľudských zdrojov pre rôzne komerčné organizácie.

Táto služba je určená pre jednateľov spoločností a personálne oddelenia v spoločnostiach.

Stránky

Odoberať RSS - Pre zamestnávateľov

Newsletter

Kontaktujte nás

Ak potrebujete cokoliv, čo sa týka našich produktov alebo služieb, prosím, neváhejte nás kontaktovať.