Outsourcing - realizácia ucelených celkov výrobného procesu | WORKINTENSE
Uděláme práci za Vás
You are here:
  1. Domů
  2. / Outsourcing

Outsourcing - realizácia ucelených celkov výrobného procesu

Outsourcing - výkon činnosti dľa zmluvy o dielo
Doba čtení: 4 mins

Organizácia outsourcingu v podniku predpokladá prevod podnikových činností na outsourcingovou spoločnosť a výkon týchto činností na základe zmluvy o dielo. Prevod na outsourcing jedného alebo viacej druhov činností spoločnosti umožňuje dosiahnuť finančné úspory a prispieva k zvýšeniu prevádzkovej kapacity podniku. Hlavnou úlohou, ktorú sa snaží zákazník riešiť prostredníctvom outsourcingu, je zlepšenie kvality obchodných procesov a zníženie nákladov.

Presné kritéria pre posúdenie objemu využitia outsourcingu v spoločnosti neexistujú. Spoločnosť rozhoduje o tomto spôsobe podnikania iba po dôkladnej analýze všetkých potencionálnych nákladov a prínosov. Do úvahy sa berie druh činnosti podniku, organizačná štruktúra, charakteristika podnikových procesov.

 Outsourcing je možné rozdeliť do dvoch kategórií: outsourcingu výroby a outsourcingu podnikových procesov. Outsourcing výroby je prevedenie celého cyklu výroby určitých výrobkov alebo jeho častí na externú firmu.

Outsourcingová agentúra Europa Workintense ponúka realizáciu ucelených celkov výrobného procesu objednávateľa na základe zmluvy o dielo. Máme rozsiahle skúsenosti s realizáciou zákazok pre rôzne priemyslové odvetvia. Dodáme Vášmu podniku svojich kmeňových zamestnancov, brigádnikov na dodávku prác, služieb či iných výkonov a prevezmeme celý proces riadenia službou, uceleným celkom alebo oddelením objednávateľa.

  •   Prevod na podmienky outsourcingu ucelených celkov výrobného procesu je spojený so získavaním a organizáciou veľkých skupín pracovníkov. Pre tento účel personálna a outsourcingová agentúra Europa Workintense disponuje potrebnými zdrojmi - organizovanými skupinami pracovníkov s vedúcim skupiny, pomocou ktorých sme schopní prevziať časť Vašeho výrobného procesu  - čiastočnú výrobu produktov alebo výrobu ich zložiek.
  •   Realizáciu ucelených celkov ponúkame ako v prenajatých, tak i vo vlastných priestoroch. V priestoroch zákazníka prenajmeme časť priestorov a na základe zmluvy o prenájme zaistíme časť Vašeho výrobného procesu vo Vašom zariadení. Výkon činnosti podľa zmluvy o dielo prevedieme tiež vo vlastných priestoroch na svojom území a potom Vám vrátime hotový výrobok (iba výkon manuálnych činností).
  •   Máme k dispozícii vlastné výrobné plochy o celkovej ploche 4 000 m², kde sme schopní splnit uzavreté outsourcingové zmluvy, ktoré vyžadujú náročné manuálne procesy. Vo vlastných priestoroch výkon činnosti podľa zmluvy o dielo zaistíme vo všetkych oboroch, kde je nutná manuálna práca a v ktorých nemôžu byť použité stroje.
  •  Outsourcingová agentúra Europa Workintense je schopná vytvárať projekty alebo dcérske spoločnosti, ktorých poslaním bude outsourcing ucelených celkov vo Vašom výrobnom procese. Poskytujeme svoju infraštruktúru, skúsenosti a odborné znalosti, vonkajšie zdroje k dosiahnutiu obchodných cieľov a plneniu špecifických podporných funkcií zákazníka.

Takmer každý podnik sa skladá z výrobných úsekov a administratívnych kancelárií. Bez skoordinované práce nie je možné úspešné podnikanie. Kontrola chodu jednotlivých úsekov, vedenie potrebnej dokumentácie, vyhľadávanie a výber personálu – to sú časovo a finančne náročné procesy. Outsourcing umožňuje uvolniť ľudské, finančné a organizačné zdroje preto, aby sa mohol podnik sústrediť na kľúčové oblasti činnosti a vyvíjať nové.

 Organizácia outsourcingu v podniku sa realizuje na základe zmluvy o dielo, v ktorej sú zjednané všetky detaily spolupráce.

Prevedenie výrobného procesu na podmienky outsourcingu je optimálne riešenie pre väčšinu firiem. Outsourcing alebo výkon činnosti podľa zmluvy o dielo umožňuje firmám sústrediť sa na vývoj nových produktov a služieb, zvýšiť flexibilitu výroby a diverzifikovať vyrobené produkty na základe aktuálnych požiadaviek trhu.

 Ako si objednať službu outsourcing? Kontaktujte jednu z pobočiek spoločnosti Europa Workintense alebo zadajte Vašu objednávku na našich webových stránkach.