Naši lidé - Váš úspěch
You are here:
 1. Domů
 2. / Pre zamestnávateľov
 3. / Personálne poradenstvo

Personálne poradenstvo, stratégia odborného a operatívneho riadenia ľudských zdrojov

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia
Personálne poradenstvo, stratégia odborného a operatívneho riadenia ľudských zdrojov

Ponúkame personálne poradenstvo ohľadne stratégie riadenia a rozvoja ľudských zdrojov pre rôzne komerčné organizácie.

Táto služba je určená pre jednateľov spoločností a personálne oddelenia v spoločnostiach.

Ponuka služieb personálneho poradenstva:

 •  doporučenie na optimalizáciu riadenia ľudsdkých zdrojov;
 •  odborné personálne poradenstvo v oblasti pracovného práva;
 •  pomoc pri riešení sporov a obtiažnych situáciach;
 •  operativne informácie o legislatívnych inováciach pokiaľ ide o zákony o cudzincoch (zákon o zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov);
 •  odborné poradenstvo o situácii na trhu práce a vytvorenie profilu na uvolnenú pozíciu v počiatočnej fáze náborového projektu;
 •  aktívna podpora pri procese vnútorneho výberu kandidátov, potrebné personálne poradenstvo;
 •  monitorovanie trhu práce a miezd pomocou nástroja mzdy a personalistika;
 •  zaistenie zhody dokumentácie so stávajúcimi pracovnoprávnymi predpismi Českej republiky v prípade kontroly.

Kvalitné a efektívne rady a presné informácie pomáhajú v každodennej práci, systematizujú procesy chodu a riadenia vo Vašej spoločnosti, eliminujú vznik možných nesúladov personálnych procesov so zákonmi a nariadeniami štátnych úradov.

Poradenstvo ponúkame na tému:

 •  personálna stratégia,
 •  mzdy a personalistika,
 •  zákon o zamestnanosti,
 •  zákon o cudzincoch,
 •  riadenie ľudských zdrojov,
 •  riešenie sporov,
 •  administratíva personalistiky,
 •  prebiehajúce kontrolné riadenie.

Náš tím tiež poskytne podporu na outsourcing, recruitment, rozsiahle odborné znalosti v oblasti osvedčených metód, výhod a plánovania ľudských zdrojov. Ponúkame poradenstvo z tém temporary help, personálny leasing.

Uchádzačom ponúkame personálne poradenstvo pre efektívne hľadanie zamestnania, poskytujeme informácie všeobecného charakteru.

Tiež ponúkneme stratégie na optimalizáciu mzdových nákladov. Poskytneme Vám prehľady o mzdách vo vašom priemyselnom odvetví a porovnávaní mzdových nákladov.

Mzdy a personalistika

Ľudské zdroje určite hrajú prakticky vedúcu úlohu v strategickom a finančnom riadení podniku. Zvyčajne najvyššie percento zaberá mzda v rubrike "náklady", čo znamená ľudia - tie najcennejšie zdroje v akejkoľvek spoločnosti.

Mzdy a personalistika - účinný nástroj monitorovania miezd, ktorý umožňuje optimalizovať náklady na pracovnú silu a motiváciu zamestnancov.

Pomocou nástroja monitorovanie trhu práce a miezd Vám pomôžeme optimalizovať mzdové náklady a motiváciu zamestnancov, vyhliadky pre personálne stratégie rozvoja vášho odvetvia a zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti.

Informácie získané prostredníctvom monitorovania obsahujú tieto údaje:

 •  úroveň mzdy zamestnancov konkrétneho segmentu trhu práce;
 •  druh podniku (veľkosť, príslušnosť k odvetviu);
 •  požiadavky kladené na pracovnú pozíciu (vzdelanie, pracovné skúsenosti, vek, pohlavie);
 •  pomer platovej a prémiovej časti mzdy.

Prehľad trhu miezd vám umožní prijímať len nevyhnutné a vyvážené rozhodnutie, zvyšuje stabilitu a ovládateľnosť organizácií.

  Služby personálneho poradenstva Vám pomôžu značne ušetriť pracovné, časové a finančné zdroje, znížiť operačné riziká a dosiahnuť veľkého úspechu vo vývoji personálnej stratégie a Vašej spoločnosti!

 Ako si objednať službu personálne poradenstvo? Kontaktujte jednu z pobočiek spoločnosti Europa Workintense alebo umiestnite Vašu objednávku na webových stránkách našej personálnej agentúry.

Newsletter

Kontaktujte nás

Ak potrebujete cokoliv, čo sa týka našich produktov alebo služieb, prosím, neváhejte nás kontaktovať.