Naši lidé - Váš úspěch
You are here:
 1. Domů
 2. / Pre zamestnávateľov
 3. / Personálny leasing

Personálny leasing - prenájom zamestnancov agentúry

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

Personálny leasing, jedna z kľúčových činností personálnej agentúry Europa Workintense, je dlhodobý prenájom pracovníkov s ich zaradením do stavu leasingovej spoločnosti.

Personálny leasing - zapožičanie zamestnancov agentúry

Prenájom agentúrnych zamestnancov doslova znamená zaistenie zamestnancov bez ich zaradenia do stavu spoločnosti zákazníka. Dodavateľ poskytuje zákazníkovi svoj stávajúci personál alebo uskutočňuje vyhľadávanie a výber kandidátov podľa požiadavok zákazníka. Personálny leasing vám umožní rýchlo a efektívne zaistiť neprerušovaný výrobný proces pomocou zapojenia dočasnej pracovnej sily.

Personálny leasing ponúka väčšiu flexibilitu vo využívaní zamestnancov spoločnosti. Bez zaťaženia kmeňového stavu je možné zapojiť toľko zamestnancov, koľko potrebujete pre skutočnú pracovnú záťaž.

To platí hlavne v období, keď firma plánuje veľký dočasný projekt, pre ktorý potrebuje určité množstvo dodatočnej pracovnej sily.

Zapožičaný personál znižuje časové a finančné náklady na vyhľadávanie zamestnanca. V súčasnosti je personálny leasing zvlášť populárny medzi zamestnávateľmi, ktorí potrebujú zahraničných pracovníkov.

Spoločnosť Europa Workintense ponúka službu personálny leasing - prenájom pracovnej sily pre Vaše projekty. Personálna agentúra má k dispozícii rozsiahlu databázu potencionálnych zamestnancov – to nám umožňuje zaistit flexibilný personálny výber a riešiť vznikajúce problémy tým najlepším možným spôsobom. Máme najväčší počet preverených a kvalitných uchádzačov zo zahraničia - zamestnancov z Ukrajiny, ktorí už získali trvalý pobyt na území Českej republiky, a taktiež pracovníkov z iných krajín, ktorí majú záujem o prácu v Českej republike.

Sme zodpovední za dočasne pridelených zamestnancov a všetky odvodové povinnosti vyplývajúce z legislatívy. Zaistíme všetku administratívu, mzdovú a personálnu agendu, komunikáciu so štátnymi orgánmi.

Obzvlášť populárny je personálny leasing v období letných dovoleniek, kedy niektoré funkcie odborníkov sa prenášajú na dočasných zamestnancov. V tejto situácii Vám pomôžeme nájsť zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou na krátku dobu pomocou prenájmu našich zamestnancov v rámci služby temporary help.  

Výhody personálneho leasingu a dlhodobého prenájmu pracovníkov

Hlavná výhoda použitia dočasných zamestnancov spočívá v tom, že všetky náklady spojené s pracovným pomerom (poistenie, vedenie mzdovej agendy) nesie leasingová spoločnosť. Personálny leasing umožňuje vždy vyberať pracovníkov pre plnenie konkrétnych úloh, na základe skúseností v danom obore a kvalifikácii. Okrem toho, zákazník po celú dobu má potrebný personál stále pri ruke, čo mu dáva možnosť vyhnúť sa prerušeniu výroby a zvýšiť efektivitu všetkých výrobných procesov. Personálny leasing umožňuje kmeňovým pracovníkom spoločnosti sústrediť sa na kľúčové úlohy podniku, zatiaľ čo vedľašie činnosti budú zaistené rýchlo a kvalitne.

Budete mať k dispozícii plne vyškolený personál, pripravený spĺňať svoje priame povinnosti. Okrem toho, pokiaľ niektorý z vašich zamestnancov pôjde na dovolenku alebo ochorie, okamžite vám poskytneme potrebných pracovníkov.

Výhody použitia personálneho leasingu:

 •  spoločnosť sa vyhýba časovo náročnému a nákladnému vyhľadávaniu odborníkov;
 •  znižujú sa administratívne a časové náklady na personálnu administratívu, účetníctvo, spracovanie finančných výkazov;
 •  zapožičaním odborníkov cez špecializovanú agentúru ušetríte náklady na prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru, poistenie a následné ukončenie pracovného pomeru;
 •  v prípade akejkoľvek nespokojnosti (vrátane súdnych sporov) všetko rieši agentúra, nie zákazník.

Prenájom zamestnancov je najlepšie riešenie pre novo založené spoločnosti, malé a stredné firmy. Vyhľadávanie a výber zamestnancov, vedenie mzdovej a personálnej agendy a veľa ďalších problémov predstavuje neznesiteľnú administratívnu záťaž na fázu vzniku a rozvoja nového podniku.

Efektivita personálneho leasingu je preukázaná v plnom rozsahu pri otváraní pobočiek alebo zastúpenia, obmedzenie prípustného množstva kmeňových zamestnancov, sezónne alebo strategicky zvýšenému dopytu po zamestnancoch.

Nejbežnejšie profesie pracovníkov, ktorých poskytujeme v rámci služby personálny leasing:

 •  balič
 •  manuálny pracovník
 •  montážny robotník
 •  obsluha automatov
 •  obsluha výrobných liniek
 •  vodič VZV
 •  skladník
 •  stavebný robotník
 •  upratovač/upratovačka
 •  murár
 •  a ďalšie dľa dohody ...

Naši pracovníci sa uplatňujú v nasledujúcich oboroch:

 •  priemysel (automobilový, elektrotechnický, logistika, potravinársky, stavebný, strojárenský a iné);
 •  služby (hoteliérstvo, obchodné spoločnosti, supermarkety, zdravotníctvo a iné).

 Ako si objednať službu personálny leasing? Kontaktujte jednu z pobočiek spoločnosti Europa Workintense alebo zadajte Vašu objednávku na našich webových stránkach.

Newsletter

Kontaktujte nás

Ak potrebujete cokoliv, čo sa týka našich produktov alebo služieb, prosím, neváhejte nás kontaktovať.