Naši lidé - Váš úspěch
You are here:
 1. Domů
 2. / Pre zamestnávateľov
 3. / Temporary help

Temporary help - dočasné pridelenie agentúrnych zamestnancov, brigádnici na výpomoc

Temporary help predstavuje vyhľadanie a dočasné pridelenie agentúrnych zamestnancov a brigádnikov na výpomoc na dohodnutú dobu (od niekoľko hodín do niekoľko mesiacov) podľa potrieb a priania zákazníka.

Doba čtení: 5 mins
Temporary help - dočasné pridelenie agentúrnych zamestnancov na krátku dobu

Hľadáme brigádnikov: rýchle zaistenie brigádnikov v Prahe, Brne, Ostrave i po celej ČR

Na rozdiel od personálneho leasingu, ktorým sa rozumie dlhodobý vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom (mesiac a viac), temporary help sa využíva na krátkodobé projekty a umožňuje operatívne riešiť problém nedostatku pracovníkov a využívať vždy len toľko zamestnancov, koľko je skutočne potreba. Počas niekoľko hodin personálna agentúra pre vás vyhľadá vhodných brigádnikov - murárov alebo upratovačky.

Situácií, kedy spoločnosť potrebuje zamestnancov iba na pár hodín, je veľa. Špeciálne projekty spoločnosti - prezentácie, konferencie, výstavy - tiež vyžadujú zvýšenie počtu zamestnancov. V tomto prípade najlepším riešením je temporary help - dočasné pridelenie agentúrnych zamestnancov na krátku dobu.

Personálna agentúra Europa Workintense ponúka dočasné pridelenie agentúrnych zamestnancov a brigádníkov na výpomoc -poskytovanie odborných zamestnancov agentúry pre prácu vo firme zákazníka na požadovaný termín. Dočasné pridelenie zamestnancov alebo brigádnikov na výpomoc firmy používajú pre krátkodobé a strednodobé projekty alebo prácu na dobu v rozmedzí od jedného dňa do 2-3 mesiacov.

Už dlhú dobu pre stavebné, sezónne a iné manuálne práce spoločnosti hľadajú externých zamestnancov - brigádnikov. V súčasnej dobe táto tradícia naďalej existuje, ale v úplne novej perspektíve a s využitím najmodernejších technológií.

Brigádnici pomáhajú spoločnosti ušetriť značnú časť finančných prostriedkov a dodržať termíny stanovené pre prebiehajúce projekty.

Kontrola a schopnosť rýchlo sa adaptovať na najrôznejšie zmeny trhu sú veľmi dôležité pre spoločnosti, ktoré chcú dosiahnuť úspech. Takúto flexibilitu ponúka aj využitie dočasnej pracovnej výpomoci - temporary help.

Potreba využiť služieb temporary help u spoločností vzniká, keď existuje:

 •  Nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov. Vrátane projektov, ktoré spoločnosti realizujú pre svojich zákazníkov.
 •  Nedostatok personálu na krátkodobé práce.
 •  Podnikanie orientované na sezóny. Napríklad marketingové a reklamné spoločnosti, ktoré potrebujú veľký počet dočasných zamestnancov - brigádnikov. Vo väčšine prípadov sú to zamestnanci do promotion akcií alebo sociologických výskumov.

Výhody použitia služby temporary help a práce brigádnikov:

 • Značná úspora času. Pracovníci personálneho oddelenia firmy nemusia vyhľadávať kandidátov, organizovať výberové konanie, viesť prijímacie pohovory, prijímať do práce.
 •  Vyššia efektivita. Personálna agentúra disponuje rozsiahlou osvedčenou databázou kandidátov, a preto je schopná operatívne riešiť problém dočasného nedostatku pracovných síl.
 •  Všetky záväzky voči zamestnancom berie na seba agentúra. Záväzky spojené s včasnou výplatou mzdy, náhrady za dovolenku, výplatou dávok nemocenského poistenia, odvody sociálneho a zdravotného poistenia prevezme agentúra. Personálna agentúra je zodpovedná za všetky riziká spoločnosti: prepúšťanie, pracovné úrazy a ďalšie.
 •  Záruka bezplatnej výmeny agentúrneho zamestnanca. V prípade choroby alebo neuspokojivých pracovných výsledkov sa zaväzujeme na vyžiadanie klienta nahradiť agentúrneho zamestnanca iným s porovnateľnou kvalifikáciou.

Výber dočasných zamestnancov v rámci služby temporary help (tzv. outsourcing zamestnancov) - to je vážna a zložitá záležitosť, keďže je nutné zaistiť kvalifikovaných a spoľahlivých zamestnancov v krátkej dobe. Preto doporučujeme zveriť túto záležitosť profesionálom.

Pri objednávke služby temporary help u spoločnosti Europa Workintense, získate radu výhod:

 •  Úspora času. Všetky povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov dočasne pridelených zamestnancov zabezpečuje naša agentúra.
 •  Poskytovanie brigádnikov z našej vlastnej databázy. Neustále dopĺňame a aktualizujeme databázu uchádzačov, preto vyhľadávanie vhodných pracovníkov nie je časovo náročné.
 •   Iba dôveryhodných zamestnancov. Naši agentúrny zamestnanci su skutoční profesionáli.
 •  Poskytovanie agentúrnych zamestnancov zahŕňa koordináciu práce, dopravu a zaistenie ubytovania pre pracovníkov - Vy sa preto nemusíte zaťažovať žiadnymi maličkosťami.

To znamená, že výhody agentúrnych zamestnancov našej spoločnosti vám umožní ušetrit čas a získať kvalifikovaných a preverených špecialistov.

Ako temporary help agentúra sa špecializujeme na poskytovanie kvalifikovaných zamestnancov i pracovníkov bez špecifickej kvalifikácie robotníckych profesií a remesiel v priemyslových odvetviach a sfére služieb ako je

- priemysl:

 •  automobilový
 •  elektrotechnický
 •  nábytkársky
 •  polygrafický
 •  potravinársky
 •  stavebný
 •  strojárenský
 •  textilný
 •  alebo skladové skompletovanie personálom a iné.

- služby:

 •  hotelové
 •  upratovacie
 •  zdravotnícke
 •  obchodné spoločnosti, siete supermarketov atď.

 Ako si objednať službu temporary help? Kontaktujte jednu z pobočiek spoločnosti Europa Workintense alebo umiestnite Vašu objednávku na našich webových stránkách.

Kategorie: 

 
 
 
 
 

Režim Ukrajina