Agentúrne zamestnávanie

Chybová správa

User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/workintense_all/data/www/workintense.cz/includes/bootstrap.inc).
You are here:
 1. Domů
 2. / Agentúrne zamestnávanie
 3. / Agentúrni zamestnanci

Agenturní zaměstnanci

Agentúrni zamestnanci – pracovníci na krátkodobú a sezónnu výpomoc. Europa Workintense
Agentúrni pracovníci ako riešenie pri nárazových projektoch. Europa Workintense

Riešime potreby zákazníkov vo výrobnom, logistickom a technologickom procese. Naši agentúrni zamestnanci zaisťujú firmám dočasnú výpomoc na nárazové a sezónne projekty. Nájdete u nás kvalifikovaných agentúrnych pracovníkov z východnej Európy, ktorí zastanú robotnícke, remeselné, technické, manuálne, servisné, IT, administratívne a ďalšie práce.

Agentúrni pracovníci ako riešenie pri nárazových projektoch

Potrebujete na obmedzenú dobu posilniť svoje personálne kapacity a nevyplatí sa vám najímať nových zamestnancov? Agentúrni zamestnanci môžu byť to správne riešenie podobnej situácie. Vyhnete sa zdĺhavým náborovým procesom, posilnite svoj tím o vybraných agentúrnych pracovníkov.

Agentúrne zamestnávanie je v podstatne prenájom pracovnej sily, v rámci ktorého vám na zvolený projekt a podľa vopred špecifikovanej kvalifikácie dočasne pridelíme vlastného zamestnanca.

Agentúrni zamestnanci dočasne obsadia vaše voľne pracovné miesta, najmä u nárazových, sezónnych alebo mimoriadnych projektov, pritom zostávajú v pracovnoprávnom vzťahu s našou agentúrou, ale vo vzťahu k vám sa chovajú ako vaši zamestnanci vašej firmy.

Výhody využívania agentúrnych zamestnancov

 • Úspora času a nákladov pri náborovom procese
 • Úspora personálnej a mzdovej administratívy
 • Prístup ku konkrétnym pracovníkom podľa požadovanej kvalifikácie
 • Okamžitá náhrada v prípade nespokojnosti s výkonom pracovníka

Hlavným prínosom agentúrneho zamestnávania je flexibilita. Agentúrni pracovníci predstavujú rýchle a efektívne riešenie nedostatku pracovnej sily najmä u nárazových a sezónnych alebo mimoriadnych objednávok. Agentúrni pracovníci vám šetria náklady spojené s náborovým procesom. 

Agentúrni zamestnanci sú vhodný, keď:

 • Hľadáte personálnu posilu na sezónne práce
 • Zháňate dočasnú výpomoc za materskú dovolenku
 • Potrebujete posilniť personálny stav pri mimoriadnych projektoch

Ako služba agentúrne zamestnávanie funguje?

Na začiatku spolupráce si určite potrebnú kvalifikáciu, ktorú majú agentúrni zamestnanci splňovať. My vám následne vyberieme agentúrnych pracovníkov, ktorí danej špecifikácií vyhovuju. S vybranými zamestnancami uzavrieme pracovnú zmluvu a dohodneme sa na priebehu, forme a intenzite práce vo vašej firme. Vy s agentúrnym zamestnancom jednáte ako s ktorýmkoľvek iným zamestnancom z vašej spoločnosti.

Pre cudzincov zariadime všetku potrebnú legislatívu a administratívu.

Služba agentúrne zamestnávanie zahrňuje :

 • Vyhľadávanie a pridelenie vybraného pracovníka na vopred určenú dobu
 • Vedenie personálnej a mzdovej agendy 

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.