Zamestnávanie cudzincov. Personálna agentúra pre cudzinca | WORKINTENSE
HR pre firmy
You are here:
  1. Domů
  2. / HR pre firmy
  3. / Zamestnávanie cudzincov

Personálna agentúra pre cudzincov- zamestnávanie cudzincov bez náročnej administratívy

Personální agentura pro cizince - zaměstnávání cizinců bez náročné administrativy. Europa Workintense
Personální agentura pro cizince - zaměstnávání cizinců bez náročné administrativy. Europa Workintense

Ponúkame služby personálnej agentúry pre cudzincov. Sprostredkovávame kvalifikovaných pracovníkov v rôznych odboroch, zaisťujeme nábor zamestnancov a ponúkame poradenstvo, ako zamestnať cudzinca vo vašej firme tak, aby sa vám to najlepšie vyplatilo.

 Ako zamestnať cudzinca

Podmienky zamestnávania cudzincov na Slovensku ovplyvňuje ich pôvod. Pokiaľ sa jedná o cudzinca s trvalým pobytom na Slovensku, o občana Európskej Únie či štátu , ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, je to administratívne porovnateľné so zamestnávaním občanov Slovenskej republiky. Komplikácie nastavajú u zamestnávania cudzincov tretích krajín. Pre pobyt a prácu na území Slovenskej republiky potrebujú špeciálne povolenie. Europa Workintense zriadi všetku potrebnú administratívu za vás.

Povinnosť zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov

Zamestnávanie cudzincov so sebou nesie celú radu administratívnych úkonov, ktoré upravujú špeciálne Podmienky zamestnávania cudzincov na Slovensku. Zamestnávateľ najprv musí voľné pracovné miesto nahlásiť na Úrad práce minimálne 20 pracovných dní vopred. Pokiaľ sa pracovné miesto za tú dobu neobsadí, ostávajú už len administratívne kroky. Každý cudzinec musí mať povolenie pre pobyt a pre zamestnanie. Zmluva musí obsahovať pracovné a mzdové podmienky a dĺžku pracovnej doby. Zamestnávateľ musí nástup každého cudzinca do zamestnania nahlásiť na príslušnom úrade najneskôr v deň nástupu.

Agentúrne zamestnávanie cudzincov

Jednou z možností, ako zamestnať cudzinca na Slovensku bez starostí, je agentúrne zamestnávanie. V rámci tejto služby ostávajú pracovníci v zamestnaneckom vzťahu s našou spoločnosťou, a my vám ich prácu prenajmeme na vopred dohodnutú dobu. Agentúrne zamestnávanie cudzincov sprostredkovávame v mnohých odboroch a garantujeme pracovitosť a kvalifikovanosť dodávaných pracovníkov.

Zamestnávanie cudzincov na dohodu

Ďalšou možnosťou, ktorú využijete najmä pri dlhodobých projektoch, je zamestnávanie cudzincov na dohodu o prevedení práce. Personálne záležitosti a nevyhnutnú administratívu upravujú špeciálne procesy, pri ktorých vám budeme radi nápomocný. Naša personálna agentúra práce ponúka pomoc pri výbere vhodných pracovníkov v rámci našej služby recruitment, sprostredkovávanie brigádnikov alebo asistenciu pri zaistení zamestnaneckých kariet.

Personálna agentúra pre cudzincov Europa Workintense je vám po ruke v priebehu celého procesu zamestnávania cudzincov.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.