Outsourcingové služby procesů a funkcí
You are here:
  1. Domů
  2. / OUTSOURCINGOVÉ SLUŽBY
  3. / Outsourcing v automotive a priemyslu

Outosouricng v automobilovom priemysle

Outosouricng v automobilovom priemysle. Europa Workintense
Outosouricng v automobilovom priemysle. Europa Workintense

Priemyselný outsourcing a outsourcing v automotive: Jedinečné služby, pre majiteľov firiem

Zabezpečujeme realizáciu systémových celkov, procesov a funkcií a celkovú alebo čiastočnú výrobu so značným podielom manuálnej práce. Spolupracujeme vo výrobných, logistických a technologických procesoch výroby a služieb. Priemyselný outsourcing a outsourcing v automobilovom priemysle predstavuje zmluvný prevod podnikateľských procesov a výrobných funkcií medzi objednávateľom, našou outsourcingovovou agentúrou a jedným z našich zmluvných partnerov. Cielený outsourcing predstavuje plnenie objednávky a konkrétneho zadania s následnou implementáciou výsledku do prevádzky objednávateľa. V rámci služieb priemyselný outsourcing a outsourcing v automotive ponúkame prenájom výrobných kapacít našich zmluvných partnerov pre zaistenie kompletných procesov a realizáciu splnených cieľov. Za ich splnenie a realizáciu plne ručíme.                                      

Priemyselný outsourcing a outsourcing v automobilovom priemysle

Naším hlavným cieľom v rámci divízie "priemyselný outsourcing" je realizácia činnosťou ucelených systémových celkov, výrobných, logistických a technologických procesov a konkrétneho diela s významným podielom ručnej práce. Zabezpečujeme pokrytie procesov pri sezónnych výkyvoch vo výrobe. Dokážeme optimalizovať procesy, disponujeme kvalifikovanými a odbornými kapacitami a ponúkame nové technické a odborné riešenia. Vďaka tomu pomáhame našim zákazníkom významne pokročiť v celkovom procese výroby.

Oblasti spolupráce v priemyselnom outsourcingu

Outsourcing v automotive a priemysle: Formy spolupráce

Spolupráca v automotive a priemysle prebieha jedným z nasledujúcich spôsobov:

Zabezpečenie vlastných kapacít a zriadenie prevádzky. Dokážeme prevziať časť výrobného procesu alebo celkový výrobný proces do svojich výrobných kapacít. Zaistíme výrobnú spoluprácu priamo v prevádzke zákazníka prostredníctvom zriadení vlastnej prevádzkarne s interpretácii nami splnených cieľov do ďalších činností zákazníka. Túto spoluprácu realizujeme v nasledujúcich profesiách: robotnícke (s kvalifikáciou i bez kvalifikácie), odborné technické a remeselné, manuálne, IT, manažérske, administratívne, servisné.

Zmluvné premiestnenie systémových celkov na nevyťažený pracovný trh. Zaistíme časť systémovej výroby na báze výrobnej spolupráce. Sme schopní premiestniť systémový celok náročný na manuálne práce na pracovný trh, v ktorom je aktuálne dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, najmä do regiónov Východnej Európy. Tým firmám sprostredkovávame motivovaný personál pre prevádzkovú činnosť. Za vyrobený produkt alebo poskytnutú službu ponúkame plnú záruku.

Výhody spolupráce u služby priemyselný outsourcing

Základom celej spolupráce sú naši pracovníci, ktorých osobne vyberáme a preverujeme. Ide väčšinou o občanov Ukrajiny, štátov EÚ a ďalších krajín, ktorí majú trvalý pobyt alebo občianstvo v členskej krajine Európskej únie, prípadne vízové ​​povolenie.

Okrem ľudských zdrojov disponujeme tiež:

  • Rozsiahlymi výrobnými a skladovými kapacitami v Českej republike a na Ukrajine
  • Modernými výrobnými technológiami
  • Inovatívnym softvérovým riešením
  • Schopnosťou automatizovať doterajšie manuálne činnosti

Vďaka týmto kapacitám dokážeme v každej činnosti zjednocovať procesy a prenášať zručnosti a know-how.

Zaujala vás ponuka našich služieb outsourcing v automotive a priemyselný outsourcing? Dohodnite si obchodné stretnutie s jedným z našich konzultantov prostredníctvom formulára nižšie.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.