Outsourcingové služby procesů a funkcí
You are here:
  1. Domů
  2. / OUTSOURCINGOVÉ SLUŽBY
  3. / Outsourcing mzdového účtovníctva a personalistiky

Outsourcing mzdového účtovníctva a personalistiky. Mzdové účtovníctvo, mzdy a personalistika

Outsourcing mzdového účtovníctva a personalistiky. Mzdové účtovníctvo, mzdy a personalistika. Europa WORKINTENSE
Outsourcing mzdového účtovníctva a personalistiky. Mzdové účtovníctvo, mzdy a personalistika. Europa WORKINTENSE

Vedenie personalistiky a mzdovej agendy vykonávame odborné a na vysokej úrovni. V tomto smere môžeme ponúknuť spoluprácu dvoch typov: plný outsourcing personalistiky a kompletné prevzatie mzdovej agendy, alebo spoluprácu na princípe supervízie.

V druhom prípade vaše mzdové  či personálne oddelenie bude aj naďalej plniť svoje funkcie. Čo sa týka outsourcingu personalistiky a mzdového účtovníctva, máme široké portfólio a chápeme potrebám zákazníkov.

Náš tím odborníkov vám poskytne služby na tej najvyššej úrovni.

Outsourcing účtovníctva: Vložte svoje mzdové účtovníctvo do rúk skúsených profesionálov

Pre mnohých zákazníkov je najvýhodnejšie zveriť procesy personalistiky a mzdového účtovníctva do rúk odborníkov, ktorí vykonávajú túto činnosť dennodenne. A práve to firmám zabezpečujeme: kompletný outsourcing účtovníctva, miezd a personalistiky z rúk odborníkov špecializovaných práve na tieto oblasti.

Outsourcing personalistiky

Mzdy a personalistika vyžadujú v jednorazových cykloch vyššie nasadenie pracovníkov v krátkych časových úsekoch. V dôsledku toho sa menším firmám nevypláca viesť si vlastný personálny úsek a outsourcing personalistiky im ponúka časovo i finančne výhodnejšie riešenie. Outsourcing personalistiky na externých dodávateľov navyše firmám garantuje tú najlepšiu efektivitu, externisti na mzdové účtovníctvo bývajú v danej oblasti spravidla tí najväčší odborníci a vedia domyslieť aj finančný vplyv čiastkových rozhodnutí manažmentu. Spracovávanie citlivých informácií mzdového účtovníctva mimo firmy navyše zaisťuje vyššiu mieru diskrétnosti.

Outsourcing účtovníctva

V rámci našej outsourcingovéj divízie zabezpečujeme firmám vedenie účtovníctva na veľmi vysokej úrovni. Náš špecializovaný tím je v tomto odbore expertom na vysokej úrovni nielen na mzdové účtovníctvo, máme široké portfólio a chápeme potreby našich zákazníkov.

Ponúkame spoluprácu dvoch typov:

Úplný outsourcing personalistiky a miezd prostredníctvom kompletného prevzatia agendy

Spolupráca na princípe supervízie, pritom vaše mzdové alebo personálne oddelenie aj naďalej plní svoje funkcie.

Komu sa hodí outsourcing účtovníctva a personalistiky?

  • Menším firmám, ktoré nemajú kapacitu na interne vedené mzdové účtovníctvo
  • Firmám, ktoré sa chcú poistiť proti rizikám plynúcim z nesprávne vedeného účtovníctva, čo u internej   učtárne možno len v určitom rozsahu
  • Firmám, ktoré chcú udržiavať údaje v maximálnej diskrétnosti

Výhody outsourcingu účtovníctva a personalistiky

Vyššia kvalita. Externí dodávatelia sú špecialistami vo svojom odbore. Neustále sa vzdelávajú a orientujú sa v príslušnej legislatíve.

Efektivita. Outsourcing personalistiky je maximálne efektívny, má skvele nastavené procesy a organizáciu a ponúka firmám nové pohľady na mzdy a personalistiku.

Zastupiteľnosť. V prípade outsourcingu nedochádza k výpadku kľúčových zamestnancov. Pri absencii konkrétneho pracovníka zabezpečuje externý dodávateľ na mzdové účtovníctvo zodpovedného zástupcu.

Poistenie zodpovednosti. Outsourcing účtovníctva minimalizuje riziká z nesprávneho vedenia účtovníctva a miezd. Externí dodávatelia majú uzatvorené to najlepšie poistenie zodpovednosti.

Garancia služby outsourcing účtovníctva a personalistiky

  • operačná efektivita
  • Compliance - plná zodpovednosť zákonu
  • Zníženie súdnych rizík
  • úplná konfidence

Zaujala vás ponuka na outsourcing účtovníctva? Dohodnite si obchodnú schôdzku s jedným z našich konzultantov prostredníctvom formulára nižšie.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.