Práce pro uchazeče o zaměstnání
You are here:
 1. Domů
 2. / Pre uchádzača
 3. / Kariéra, kariérne poradenstvo
 4. / Riešenie procesu a problematiky získavania dlhodobého pracovného víza

Pracovné povolenie. Pracovné povolenie pre cudzinca

Pracovné povolenie. Pracovné povolenie pre cudzinca. Europa Workintense
Pracovné povolenie. Pracovné povolenie pre cudzinca. Europa Workintense

Riešenie procesu a problematiky získavania dlhodobého pracovného povolenia pre cudzinca

Dlhodobé pracovné vízum je pracovné povolenie, vďaka ktorému môže cudzinec legálne pracovať na území Slovenskej republiky. Pracovné povolenie pre cudzinca sa vydáva na dobu dlhšiu ako 90 dní, ale maximálne na 2 roky. Výhodou je, že pracovné povolenie môžete opakovane predlžovať, a vďaka tomu nepretržité pracovať na vašom pracovnom mieste.

Ako získať pracovné povolenie?

Pre získanie dlhodobého pracovného vízum musíte:

 • nájsť vhodné pracovné miesto (prejsť rozhovor s budúcim zamestnávateľom)
 • mať podpísanú pracovnú zmluvu so svojím budúcim zamestnávateľom
 • predložiť doklad o zaistenom ubytovaniu na Slovensku
 • uchádzať sa o pracovné miesto, ktoré je vopred nahlásené na úrade práce po dobu 30 dní
 • pripraviť si potrebné dokumenty pre podanie žiadosti
 • zastať termín na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v danej krajine

Vynesený verdikt o získanie pracovného povolenia získate do 60tich dní, v komplikovaných právnych prípadoch to môže trvať až 90 dní.

Počas vybavovania dlhodobého víza sa môžete stretnúť s množstvom iných nepredvídaných problémov. Pre nedostatok informácii sa môže celý proces spomaliť. Kvôli nesprávnemu podanie môžete všetko skomplikovať a pracovné povolenienezískať.

Naša agentúra vám ponúka pomoc pri vybavovaní pracovného povolenia. Uľahčíme vám celý proces. Vy si nemusíte si lámať hlavu s vyhľadávanie informácií. Naši odborníci vám poskytnú všetky potrebné informácie týkajúce sa pracovného povolenia, a budú stáť po vašom boku po celú dobu pre prípadne doplnenie odpovedí na vzniknuté otázky.

Čo vám ponúka Europa Workintense:

 • výber práce z množstva atraktívnych pracovných príležitostí
 • vybavené ubytovanie
 • pomoc s prípravou dokumentov
 • vopred nahlásené pracovné miesto na úrad práce
 • opora po celú dobu vybavovania povolenia
 • efektívne riešenie vzniknutých otázok
 • v kontakte po celu dobu prebývanie na Slovensku
 • pomoc pri adaptovaní sa v novom prostredí
 • príprava na opätovné podanie

Nemajte obavy, celým procesom sa budú zaoberať naši odborníci na danú tematiku. Všetko vyriešia za vás. Pravidelne vás budú informovať o priebehu vybavovania. Chceme svojim klientom ponúknuť kvalitnú zárobkovú činnosť na Slovensku.