Europa WORKINTESE - O spoločnosti
You are here:
  1. Domů
  2. / O Workintense SK
  3. / Certifikáty

Certifikáty kvality a poistné zmluvy pre prevádzkovú činnosť pracovnej agentúry Europa Workintense

Certifikáty kvality a poistné zmluvy pre prevádzkovú činnosť pracovnej agentúry Europa Workintense

Personálna a outsourcingová agentúra Europa Workintense je vlastníkom všetkých potrebných certifikátov a licenčných povolení, ktoré sú potrebné pre riadnu súvislú činnosť pracovnej agentúry.

Povolenie MPSV

Sme riadnymi držiteľmi všetkých patričných a potrebných licenčných povolení MPSV, regulujúcu činnosť personálnych agentúr.

Osvedčenie a certifikáty kvality pracovnej agentúry Europa Workintense

Každé európske oddelenie pracovnej agentúry je certifikované v systémoch ISO 9000, HASP, TUV a CE, ktoré  potvrdzujú kvalitu výrobného procesu, kvalitu riadenia manažmentu, nami vyrobených produktov a služieb, ktoré poskytujeme naším zákazníkom.

Poistné zmluvy pracovnej agentúry Europa Workintense

Naša pracovná agentúra je poistená všetkými potrebnými poistnými zmluvami s poisťovňami, ktoré odpovedajú potrebám a kryjú riziko spojené s našou bežnou prevádzkovou činnosťou.

Základný kapitál pracovnej agentúry Europa Workintense

Jadro podnikania pracovnej agentúry Europa Workintense spočíva v našej materiálno – technickej báze prevádzkového kapitálu a materiálnym a duševným vlastníctvom výrobných prostriedkov.

Značná časť kapitálu je uložená do základného kapitálu profilových spoločností pre zabezpečenie stability, kontinuity nášho prevádzkového procesu – voči partnerom a zákazníkom pracovnej agentúry Europa Workintense spol. s.r.o..

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.